Menu

LJUBI. ŽIVI. OSVOJI. Naroči Pepsi, podrgni in zadeni!

    15 Maj 2018
LJUBI. ŽIVI. OSVOJI. Naroči Pepsi, podrgni in zadeni!

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

»LJUBI. ŽIVI. OSVOJI.«

1. Organizator in namen nagradne igre

Organizator nagradne igre »Ljubi. Živi. Osvoji.« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija pijače Pepsi in organizatorjevih lokalov Branibor club, Mestna kavarna Metropol, Nova Izba, Caffe Monaco, Terra caffe, Kea caffe in Kavarnica Bucka(v nadaljevanju organizatorjevi lokali).

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani organizatorja (http://www.branibor.com/nagradne-igre).

Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki v kateremkoli od organizatorjevih lokalov ob nakupu stekleničke Pepsi 0,25 l prejmejo posebno kartico (praskanko), katero podrgnejo. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Branibor d.o.o., (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Organizator ob tem pripominja, da niso vse posebne kartice (praskanke) dobitne oz. da vsaka ne prinaša nagrade, pri čemer pritožba na rezultat v tem primeru ni mogoča.

Mlajši od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje oz. odobritev staršev oz. skrbnikov. Sodelujoče osebe, mlajše od 18 let, bodo morale za prevzem glavne nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

3. Način sodelovanja

Nakup izdelkov Pepsi ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, saj lahko v nagradni igri udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje sodelujejo na dva načina:

1. način: v kateremkoli od organizatorjevih lokalov ob nakupu stekleničke Pepsi 0,25 l prejmejo posebno kartico (praskanko), katero podrgnejo.
Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat.

2. način: do vključno 12. 11. 2018, na vpogled osebju Branibor cluba, Stanetova 29, 3000 Celje, prinesejo selfie posnet v vsakem od organizatorjevih lokalov (Branibor club, Mestna kavarna Metropol, Nova Izba, Caffe Monaco, Terra caffe, Kea caffe in Kavarnica Bucka), skupaj 7 selfijev in v zameno prejmejo posebno kartico (praskanko) katero podrgnejo.
Udeleženci, ki bodo v nagradni igri sodelovali na 2. način lahko v nagradni igri sodelujejo samo enkrat.

4. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 15. maja 2018, do 15. novembra 2018 oz. do razdelitve nagrad.

5. Nagrade

Manjše nagrade v vrednosti do 10 EUR, za katere se ne odvaja dohodnine:

30 x Pepsi majica
20 x Pepsi kozarec
100 x Pepsi steklenička 0,25l

Glavna nagrada:

1x Urbano kolo (Hoverboard Xplorer Joker 8”). Okvirna vrednost nagrade je 450 EUR.

6. Podelitev nagrad

Manjše nagrade, ki jih bodo prejeli nagrajenci v gostinskih lokalih, ki bodo pod premazom na posebnih karticah odkrili enega izmed napisov: Čestitke, Pepsi majica je tvoja, Čestitke, Pepsi kozarec je tvoj ali Čestitke, steklenička Pepsi je tvoja, bo podelilo osebje gostinskega lokala takoj, ko bo nagrajenec osebju predložil podrgnjeno dobitno srečko.

Glavno nagrado, Urbano kolo (Hoverboard Xplorer Joker 8”) bo prejel nagrajenec, ki bo na srečki pod premazom odkril napis »Čestitke, urbano kolo je tvoje«.

Nagrajenec lahko glavno nagrado, urbano kolo (Hoverboard Xplorer Joker 8”), prevzame zgolj osebno, ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta, podatkov o davčnem statusu ter podpisu prevzemnega dokumenta, na naslovu organizatorja Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje, praviloma vsak delovnik med 9. in 14. uro, po predhodnem individualnem dogovoru oz. potrditvi na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Nagrad ni mogoče zamenjati, zahtevati njihove denarne protivrednosti in niso prenosljive.

Dobitnik/ca glavne nagrade, se mora vnaprej strinjati z objavo imena in priimka med nagrajenci.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 2. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

8. Izključitev odgovornosti

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel ob koriščenju nagrad

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagranec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.

10. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajenca/ko od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca/ke.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

11.Varovanje osebnih podatkov

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene trženjskih aktivnosti, tako da posreduje e-pošto na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so dostopna in na vpogled vsem udeležencem na organizatorjevi spletni strani (http://www.branibor.com/nagradne-igre).

13. Ostale določbe

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani, kjer so navedena pravila nagradne igre http://www.branibor.com/nagradne-igre). Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Celju, 5. 5. 2018

Organizator nagradne igre:
Branibor d.o.o.
Stanetova 29
3000 Celje

 

Pustite komentar

O nas

BraniborBranibor d.o.o.  je gostinsko podjetje z osemnajstletno tradicijo na področju nudenja gostinskih storitev. Smo eno izmed najuspešnejših, s kar šestimi gostinskimi lokali pa tudi eno izmed največjih gostinskih podjetij v Celju in okolici.  več ...

Kontakt

Naši Lokali